Erfaren Advokat
I Trondheim

Fast bistandsadvokat i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 2011.

Fast bistandsadvokat i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 2011.

Personskadeerstatning, barnevern, barnefordeling og familietvister.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Min kompetanse

Jeg jobber spesialisert og har omfattende erfaring innen mine fagområder. Jeg har over 20 års erfaring med tvisteløsning og prosesser innen disse fagfeltene.

En kort oppsummering av min erfaring kan du se her: Curriculum Vitae.

Ta kontakt for gratis samtale

OVER 20 ÅRS ERFARING SOM ADVOKAT I TRONDHEIM

Mine fagområder


...

Bistandsadvokat i Straffesaker

Jeg har vært fast bistandsadvokat i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett siden 2011, og er en av få advokater i Norge som har fått
antagelse i en tredje periode (frem til 2029).
Jeg bistår under hele prosessen fra vurdering av anmeldelse, bestilling av tid for anmeldelse, være bindeleddet mellom deg og politiet og er din advokat i rettssak mot gjerningspersonen. Jeg bistår også med å fremme erstatningskrav gjennom straffesaken, og har omfattende erfaring på alle de områder hvor fornærmede og etterlatte får oppnevnt bistandsadvokat. Jeg har også prosedert sak i Svensk domstol (Østersunddrapssaken).

Se utvalgte artikler i media
...

Personskadeerstatning og yrkesskade

Jeg har spesialisering innen personskadeerstatning, og beregner og fremmer krav der du har vært utsatt for trafikkulykke og eller yrkesskade. Jeg oppretter kontakt med forsikringsselskapet og har all kontakt med selskapet for deg. Jeg har også bakgrunn fra personskadeavdelingen i et forsikringsselskap og har jobbet som advokat i et av landets ledende personskadefirma.

Er du utsatt for skade i trafikken eller på arbeid, er hovedregelen at selskapet dekker advokatbistand. Jeg undersøker dette for deg.

...

Barnevern

Jeg har barnerett med barnevernrett i spesialfag og bistår ungdommer og foreldre i saker hvor barnevernet er koblet inn. Jeg bistår både med å finne minnelige løsninger, og med å representere private parter i saker for Barneverns- og helsenemnda og i retten. La meg undersøke fri rettshjelp for deg. I disse sakene er det flere ordninger uavhengig av hvor stor inntekt du har. I de senere år har det biologiske prinsipp og retten til kontakt med biologisk familie blitt styrket, som følge av at Staten Norge har tapt mange saker for den Europeiske menneskerettsdomstol. Se min artikkel om dette her:
Mer samvær i barnevernssaker

Jeg har også bistått kommuner i saker for nemnda og i retten, og jeg opplever det som et fortrinn å ha erfaring fra begge sider av forvaltningen.

...

FORELDRETVISTER, FAST BOSTED,
FORELDREANSVAR OG SAMVÆR

Jeg har barnerett i spesialfag og bistår med å sette opp avtaler, forhandle om gode løsninger til barnets beste og gi bistand i saker som går i domstolene.

Jeg undersøker mulighet for fri rettshjelp og har ellers konkurransedyktige priser.

Kontaktskjema


Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende telefonsamtale. Jeg bistår mennesker over hele landet, og vi kan avtale møte på telefon eller på mitt hyggelige kontor i Trondheim.

Kjøpmannsgata 52
7010 Trondheim
48 02 20 62
Webdesign og Drift av
Rutgerson Digital